Základové zemní vruty Krinner

Inovativní patentové zakládání staveb zemními vruty - základovými šrouby.

ceník naleznete v odkazu "stáhnout"

výhody řešení

 • Rychlé a pohodlné
 • Mnohostranné použití
 • Úspora času a nákladů
 • Žádné výkopy - žádné betonování
 • Bez poškození okolního prostředí
 • Jednoduché zavrtání, montáž dřevěných částí - hotovo!
 • Žádné čekací doby na montáž, okamžité zatížitelné
 • Dlouhá životnost
 • Šetrné k životnímu prostředí, žádné zakrytí venkovních ploch betonem
 • Bezproblémová demontáž nebo přemístění
 • Preventivní ochrana dřeva - dřevo zůstává v suchu
 • Staticky testováno - odolné proti náporu větru
 • Pro veškerou porostlou půdu, asfaltové plochy, dlážděné plochy, okraje vozovky, parkoviště, atd.
 • Speciální základové vruty pro vysoké osové i horizontální zatížení
 • aj.

 

Možnosti využití

DŘEVOSTAVBY

Moderní zakládání staveb se zemními základovými vruty stanovuje nové standardy pro bezpečnou, rychlou a rentabilní výstavbu se dřevem. Jak konstrukce, tak i průběh stavby lze lépe plánovat a účinněji využít. My spojujeme přírodní materiál dřevo s ekologickými a konstrukčními přednostmi moderního zakládání staveb.

Příklady použití:

 • Dřevěné terasy
 • Carporty
 • Zastřešení
 • Protihlukové stěny
 • Dřevěné domy
 • Lávky a mosty
 • Vybavení sportovišť a dětských hřišť
 • Ploty
 • Pergoly/pavilony
 • Haly s konstrukcí z dřevěných sloupů

 


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Nekomplikovaná a rychlá montáž v dopravní technice umožňuje nákladově výhodná řešení ve vysoké kvalitě. Dosavadní technologie lze kvalitativně, ekologicky a ekonomicky překonat. Okolí zůstane nepoškozené, bezproblémová montáž do asfaltovaných, dlážděných nebo již zatravněných ploch nabízí značné výhody při zakládání staveb.

Příklady použití:

 • Systémy řízení dopravy
 • Návěstí před rozcestím
 • Mosty pro dopravní značky
 • Dopravní značkování, tabule na dálnicích
 • Protihlukové stěny
 • Varovné a informační tabule
 • Dopravní značky dle předpisů o silničním provozu
 • Dopravní a silniční zrcadla
 • Semafory
 • Dopravní a informační tabule
 • Silniční směrové sloupky
 • Tabule s názvem místa a dopravní značky
 • Výstražná technika a technika bariér
 • NATO tabule na mosty
 • Značení cyklistických a turistických stezek

 


REKLAMNÍ PLOCHY/SLOUPY

Napřiklad pro sloupy pro vlajky až do výšky 12 metrů nebo pro velkoplošné reklamy se systém zemních základových vrutů stará o optimální stabilitu a bezpečnost. Odolnost proti vysokým náporům větru a horizontálním zátěžím, žádná montážní čekací doba, protože jsou okamžitě zatížitelné, výstavba základů za několik minut a v případě potřeby nákladově výhodnější a bezproblematická demontáž přesvědčí všechny uživatele.

Příklady použití:

 • Reklamní pylony
 • Velkoplošná reklama
 • Sloupy pro vlajky
 • Reklamy na hrazení
 • Velké reklamy na vysokých sloupech
 • Stavební tabule
 • Reklamní tabule
 • Transparenty

 


HALY/ÚČELOVÉ STAVBY

Ve spolupráci s architekty a inženýry vzniklo perfektní spojení mezi halovými konstrukcemi a moderním zakládáním staveb. Moderní výstavba dnes znamená flexibilně a ekonomicky stavět. Zemní vruty s vysokou životnostía extrémně zatížitelné díky komprimování podkladu a hloubkám založení základů až 3,5 metrů.

Příklady použití:

 • Výrobní a skladištní haly
 • Zastávky - čekárny
 • Haly na nářadí a garáže
 • Dřevěné a ocelové haly
 • Výstavištní budovy
 • Účelové stavby a pódia
 • Stany na akce
 • Velkoplošná promítací plátna
 • Zastřešení
 • Skleníky

 


MĚSTSKÉ A VEŘEJNÉ STAVBY

Zakládání staveb v městské a veřejné výstavbě probíhá rychle, bezpečně a ekologicky. Žádná staveniště, žádné výkopy, žádné betonování. Za několik minut je výstavba základů ukončena. Žádný rušivý vzhled, optimální hospodaření s dešťovou vodou, žádné zakrytí venkovních ploch betonem.

Příklady použití:

 • Odpadní koše / lavičky
 • Zábrany - bariéry
 • Zastávky - čekárny
 • Parkovací hodiny/turnikety
 • Pouliční osvětlení
 • Solární lampy
 • Rozhlas / ozvučení
 • Zábradlí
 • Vybavení parků a městský mobiliář
 • Sloupky
 • Závory
 • Průhledové zábrany a protihlukové stěny
 • Protisluneční plachty / stínící zařízení
 • Ochranná zařízení a zařízení pro případ katastrofy
 • Můstky a dočasné mosty
 • Zařízení pro akce
 • Zařízení pro dětská hřiště
 • Zařízení pro videová a kontrolní zařízení

 


KONTEJNERY/HOTOVÉ GARÁŽE

Hodící se pro každou velikost a zatížení u kontejnerových staveb a hotových garáží. Všechny základy jsou staticky testovány a certifikovány podle přísných směrnic, co se vertikálního zatížení v tahu a tlaku a horizontálního zatížení týče.

Příklady použití:

 • Stavební kontejnery
 • Hotové garáže
 • Dočasné budovy
 • Výstavištní pavilony
 • Ubytovny pro akce
 • Nouzové a ochranné úkryty
 • Kontejnerové záchodky
 • Obytné kontejnery

 


PLOTY/VRATA

Při výstavbě plotů a vrat jsou okamžitě vidět přednosti moderní výstavby základů. S patentovanými systémy excentrů a granulátů a nově vyvinutými základy pro výstavbu plotu ze speciálního plastu stojí v popředí úspora času a nákladů, stejně tak jako ekologie. Od zahradního plotu až po průmyslový a vysoce bezpečnostní plot poskytují zemní vruty racionální zakládání.

Příklady použití:

 • Průmyslové ploty
 • Staveništní oplocení
 • Ploty s pletivem
 • Ploty na zachytávání míčů
 • Zahradní ploty

 


ZAHRADA/VOLNÝ ČAS

V oblasti zahrad a volného času se prokazuje mnohostranné použití nákladově výhodných řešení se zemními vruty. Základy lze rychle a pohodlně s jednoduchými ručními vrtacími zeřízeními namontovat a později nemusejí být likvidovány žádné již nepotřebné betonové základy.

Příklady použití:

 • Slunečníky
 • Věšáky / sušiče prádla
 • Zahradní ploty
 • Plůtky / průhledové zábrany kolem popelnic
 • Skleníky
 • Nadzemní záhony
 • Stínící zařízení
 • Schránky
 • Člunové hangáry
 • Průhledové zábrany
 • Sluneční střechy
 • Vodní můstky
 • Dřevěné terasy a můstky
 • Konstrukce pro upínací a popínací rostliny
 • Sruby

 


FOTOVOLTAIKA

Pro všechny na trhu známé fotovoltaické systémy jsou montovány speciální a velké základy. Kompatibilita je důležitou předností této systémové techniky a spočívá v tom, že materiály a rozměry, spojení a přípojky jsou vhodné pro všechny pevné a otočné systémy fotovoltaických systémů.

Příklady použití:

 • Fotovoltaická zařízení ve volné přírodě s fixní konstrukcí
 • Tracker - otočné systémy